Ud over den fastlønnede arkivleder, har ca. 10 frivillige deres faste gang på arkivet. De mødes fortrinsvis om mandagen efter åbningstiden, og nogle onsdag formiddag.

 

 

Det frivillige arbejde omfatter blandt andet:

  • Klip af avisartikler, sortering og arkivering

  • Indhentning af oplysninger om diverse billeder.

  • Scanning af gamle billeder, lysbilleder og dokumenter.

  • Registrering af billeder og øvrige arkivalier.

  • Skrivning af artikler til aviser.

  • Hjælp og assistance ved Lokalhistorisk Forenings foredrag og møder.

  • Produktion af årets kalender som efterfølgende udbydes til salg i lokalområdet.

  • Lokalhistorisk forskning og indhentning af oplysninger.

  • Arbejde med gamle lyd- og videooptagelser.

Det hele går ikke kun op i arbejde. Hver gang vi mødes, er der som regel fælles kaffebord, hvor vi drøfter løst og fast om verdenssituationen og hygger os med kage, hvis nogle har husket at tage noget med.

 

  

 

Arkivet mangler frivillige, som har mod på at lære at lave elektronisk registrering af primært billeder.

Krav: Et minimum af IT-kundskaber samt en computer med privat Internetforbindelse.

Indtastning kan ske fra egen computer i hjemmet.

Oplæring vil ske ved arkivets medvirken samt ved gennemførelse af en-dags betalt billedregistreringskursus.

 

Vi glæder os til at tage imod dig og ser frem til et eventuelt samarbejde. Måske har du gode idéer til hvordan vi kan udvikle arkivet, og være med til at holde os opdaterede på både fortiden og fremtiden.