Her er lidt historie om Karup Egnsarkiv,

og hvordan det opstod og har udviklet sig siden tidernes morgen.

 

Historien om arkivet er ikke så lang, som de arkivalier der findes og opbevares på stedet. Det hele startede egentlig med at Birthe Ellermann, som var ansat på biblioteket som bibliotekar, oprettede et lille lokalhistorisk arkiv på biblioteket. Birthe var en ildsjæl, og netop derfor lykkedes det primært i samarbejde med Georg Kusnitzoff, at få oprettet et egentligt Lokalhistorisk Arkiv i Karup i kommunalt regi. Oprindelig kom det til at hedde Karup Lokalhistorisk Arkiv, og arkivet blev oprettet formelt i 1979 med Arendt Nielsen som fuldtidsansat.

 

Som mange måske erindrer, så åbnedes arkivet i det gamle ledvogterhus på hjørnet af Østergade og Genvej. Egentlig skulle arkivet have åbnet i februar, men nogle af byens frække unge havde smadret samtlige ruder i huset. I stedet åbnede arkivet den 16. maj med nye ruder. Ledvogterhuset har selvfølgelig sin helt egen historie, som stammer tilbage fra jernbanen, hvor det lille hus rummede en relativt stor familie på ganske lidt plads (65 kvadratmeter).

 

Østergade 23 set fra gaden

 

Østergade 23 set fra stien

 

Huset var en god begyndelse for arkivet, om end det var lille, utidssvarende, relativt dyrt og ikke rummede et mødelokale.

 

Arendt Nielsen

 

Arendt Nielsen havde sin gang i arkivet frem til 1986, hvor jobbet blev overtaget af Ole Michaelsen. Arendt Nielsen var en fotointeresseret mand med eget mørkekammer, og brugte derfor meget tid på at indsamle billedmateriale, som kunne være relevant for et lokalarkiv. Da Ole Michaelsen overtog jobbet, blev timetallet reduceret kraftigt, og Ole havde derfor kun 10 timer om ugen til jobbet. Ole nåede dog, til trods fra de reducerede timer, at bidrage med mange spændende tiltag i opbygningen af arkivet, som jo i virkeligheden aldrig slutter, i og med at vi stadig bidrager med nye optegnelser, efterhånden som tiden går. Ole Michaelsen sluttede jobbet på arkivet i 1991, efter han var blevet ramt af en blodprop, og nåede derfor kun 5 år ved arkivet. Ole Michaelsen døde i 2007 kun 65 år gammel.

 

Ole Michaelsen

 

Den 29. januar 1978 stiftede man en Lokalhistorisk forening, som blev drevet af Ejvind Nielsen og Inger Merstrand, og da Ole Michaelsen stoppede i september 1991, overtog de driften af arkivet ved siden af deres engagement i den omtalte forening, som i øvrigt stadig eksisterer og har en masse støttemedlemmer i hele den gamle Karup kommunes oprindelige landsbyer.

 

Ejvind Nielsen og Inger Merstrand

 

I 1996 overtog Inger Merstrand officielt jobbet som arkivleder ved siden af sit engagement i foreningen, og havde jobbet frem til 2019 hvor en harmonisering af forholdene i kommunens arkiver betød, at de lønnede timer blev voldsomt reduceret. I perioden som arkivleder frem til 2019 bidrog Inger Merstrand med et utal af artikler, som til stadighed er til stor gavn for eftertiden i arkivet. Inger Merstrand er efterfølgende blevet en af de mange frivillige, som stadig arbejder på at få arkiveret fortiden til gavn for vores efterkommere.

 

 

 

Inger Merstrand

 

Ledvogterhuset, der som nævnt var ganske lille, blev dømt uegnet til arkiv i 2013. Dette skyldtes bl.a. at huset var gammelt og utidssvarende, og derfor ikke egnet til opbevaring af gamle papirer, fotos m.v. på grund af fugt og manglende ventilation og lignende, som er ganske vigtig, når den slags skal bevares for eftertiden.

Her startede så jagten på en ny lokation til arkivet, hvor adskillige planer var på tegnebordet ( Gl. Rådhus, "Skovklubben" som var en tidligere børnehave og nogle lokaler på Karup skole), inden en underskriftsindsamling i 2017 medførte, at man kunne flytte ind i en fløj af biblioteket og det tilhørende anneks. Her åbnede arkivet officielt den 1. september 2017, og her bor vi så stadig og har vores daglige gang.

 

Efter Inger Merstrand overtog Kate Nielsen den 1. marts 2018 jobbet med 4 ugentlige timer frem til december 2020, hvor stillingen igen blev opslået.

 

Kate Nielsen

 

Den 1. februar 2021 midt i Corona-pandemien overtog Claus Christiansen stillingen som leder af Karup Egnsarkiv.

 

Claus Christiansen

 

Den 9. august 2021 lykkedes det Lokalarkiv Karup, efter lang tids Corona op- og nedlukninger, at få gjort det vitterligt, at man i Viborg kommunes Kultur- og Fritidsudvalg havde fået godkendt det nye navn. Ved samme lejlighed blev navnet afsløret på "Annekset" ved en lille hyggelig ceremoni, hvor formanden for Styregruppen Karlo Krogh Hansen bød velkommen og formanden for Karup-Kølvrå Byforum Winnie Nielsen trak i snoren og afslørede skiltet. I samme forbindelse var der åbent hus, og en 35 - 40 personer havde i den anledning lagt vejen forbi, for at kigge på arkivets mange spændende ting og ikke mindst for at få hilst på den nye arkivleder Claus Christiansen.

 

Annekset med det nye navneskilt.

 

I 2022 blev taget på annekset udskiftet og renoveret. klik her