Historier fra "gamle dage"

 

Fra egnens historie (klik her)

 

Før og nu billeder

 

Mange af artiklerne er forsynet med links til arkiv.dk,

hvor du kan finde supplerende oplysninger og billeder om de enkelte steder.

 

 

 

Karup
  Kirkens historie som animation
  Video-postkort fra Karup
  Musikalsk hyldest til Karup
  Der var engang en Foderstofforening
  Kartoffelmelfabrikken
  "Centrumkrydset"
  Bredgade
  Tømrerværksted
  Hesteskoning
  En gammel motorcykel
  Kartoffelcentralen
  Østergade
  Drengespejderhytten
  Høstdag ved Karup Å
  Tørreriet
  Kølvrå
 
  En lille film om Kølvrå fra omkring 1960

 

 

Frederiks
  Den første traktor på Alheden
  Fastelavnsoptog
  Frederiks Kartoffelkogeri
  Alhedehallen
  Brugsforeningen
  Stationen
  Frederiks ca. 1915
  Udbringning af varer fra Frederiks Brugsforening

 

 

Kartoffeltyskere
  Kartoffeltyskere på Alheden
  Den sidste kartoffeltyskergård
  Erika Bertel med sin tyske bibel
  Elmegården
  Kartoffeltyskerjubilæum

 

 

Skelhøje
  Luftfoto fra Skelhøje
  Skjelhøje Selskabsbil
  Hjørnet ved Lysgaardvej
  Skelhøje Station
  Købmandsgården
  Drejeskiven
  Skelhøje Bageri

 

 

Grønhøj
  Den gamle brugsforening
  Sessionsbillede fra 1946 fra Grønhøj

 

 

Havredal
  Havredal kro i vinterdragt

 

 

Høgild
  "Jyllands hjerte"
  Høgild Vandmølle

 

 

Flyveplads
  Vartegn og fanevagt
  Gedhusbunkeren
  Lokomobil på Fliegerhorst Grove

 

 

Andre
  Kjælle Kasper
  Toggerfisker
  Badekarssejlads  

 

 

Fra egnens historie